છાતી ઊછળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઊછળવી

  • 1

    ખૂબ હરખ કે આનંદ યા ગર્વ થવો.