છાતી કૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી કૂટવી

  • 1

    શોકક્રોધના આવેગમાં છાતી ઉપર હાથના પંજા પછાડવા.

  • 2

    પસ્તાવો કરવો.