છાતી કાઢીને ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી કાઢીને ચાલવું

  • 1

    હિંમતભેર કે દમામથી ચાલવું.