છાતી ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ચાલવી

  • 1

    હિંમત રહેવી.