છાતી ચિરાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ચિરાઈ જવી

  • 1

    ખૂબ દુઃખ થવું.