છાતી ચિરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ચિરાવી

  • 1

    ખૂબ દુઃખ થવું.