છાતી ટાઢી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ટાઢી થવી

  • 1

    સંતોષનો આનંદ થવો.