છાતી ટાઢી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ટાઢી હોવી

  • 1

    દિલમાં કંઈ બળતરા કે દુઃખ ન હોવાં.