છાતી ઠરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઠરવી

  • 1

    સંતોષ અને આનંદ થવાં.