છાતી ઠોકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઠોકવી

  • 1

    હિંમત આપવી.

  • 2

    શાબાશી આપવી.