છાતી ઠોકીને કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઠોકીને કહેવું

  • 1

    વિશ્વાસ ને હિંમતપૂર્વક કહેવું.