છાતી થાબડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી થાબડવી

  • 1

    ઉત્સાહ, હિંમત કે શાબાશી આપવી.