છાતી પર બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી પર બેસવું

  • 1

    ચાંપીને દબાવીને કામ લેવું.