છાતી પર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી પર રાખવું

  • 1

    લાડથી ઉછેરવું; પાસે જ રાખવું.