છાતી પર હાથ નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી પર હાથ નાંખવો

  • 1

    (સ્તનને અડી) સ્ત્રીને અડપલું કરવું.