છાતી ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ફૂટવી

  • 1

    (છોકરીને) સ્તન ફૂટવાં.