છાતી ફાટી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ફાટી જવી

  • 1

    ભારે દુઃખથી કાળજું વીંધાઈ જવું.