છાતી બળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી બળવી

  • 1

    દિલ દાઝવું (દુઃખ કે અદેખાઈથી).