છાતી ભેર ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ભેર ચાલવું

  • 1

    અક્કડ-દમામભેર ચાલવું.