છાતી સરસું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી સરસું રાખવું

  • 1

    લાડથી પોતાની પાસે રાખવું.