છાતી હાથ ન રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી હાથ ન રહેવી

  • 1

    લાગણીથી ઉશ્કેરાઈ જવું.

  • 2

    હિંમત જતી રહેવી.