છાંદો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંદો કરવો

  • 1

    છાંદવું (ભાણામાં).