છાંદો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંદો મૂકવો

  • 1

    છાંદવું (ભાણામાં).