છાનુંછપનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાનુંછપનું

વિશેષણ

  • 1

    છૂપું; કોઈ જાણે નહિ તેવું; ગુપ્ત.