છાપરે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપરે ચડાવવું

  • 1

    ખૂબ વખાણ વડે ફુલાવી મૂકવું.