છાપરું જડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપરું જડવું

  • 1

    ઘર પર છાપરું બનાવવું.

  • 2

    ઝૂંપડું ઊભું કરવું.