છાપેલ કાટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપેલ કાટલું

નપુંસક લિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક પહોંચેલુ ખંધા તરીકે પંકાયેલો માણસ.

મૂળ

છાપેલું+કાટલું

છાપેલું કાટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપેલું કાટલું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સરકારી છાપવાળું કાટલું.

  • 2

    તે રીતે બધે નામીચું માણસ.