છાપો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપો મારવો

  • 1

    એકાએક હુમલો કરવો.