છાપ બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપ બેસાડવી

  • 1

    પ્રભાવ પાડવો.

  • 2

    સારી નરસી શાખ બંધાવી.