છાબ કળપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાબ કળપવી

  • 1

    મૂએલાના શ્રાદ્ધમાં ફળફળાદિની છાબડી બ્રાહ્મણોને આપવી.