છાયાજોશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાયાજોશી

પુંલિંગ

  • 1

    માણસની છાયા માપી તે પરથી ભવિષ્ય જોનાર જોશી.