છાયાજોષી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાયાજોષી

પુંલિંગ

  • 1

    માણસની છાયા માપી તે પરથી ભવિષ્ય જોનાર જોશી.