છાયા મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાયા મારવી

  • 1

    ચિત્રમાં પ્રકાશ અને ઓળાનો ઉઠાવ આવવો.