છાલકા પાણીમાં ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાલકા પાણીમાં ફરવું

  • 1

    પતરાજી કરવી; છલકાઈ જવું.