છાલ પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાલ પાડવી

  • 1

    ઉપર ઉપરથી સોરવું-છોલવું.

  • 2

    મહેણાં મારવાં.