છાવણ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાવણ નાખવી

  • 1

    લશ્કરી મથક કરવું.

  • 2

    પડાવ કરવો.