છાશમાં પાણી ઉમેરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાશમાં પાણી ઉમેરવું

  • 1

    અત્યુક્તિ કરવી; વાત વધારીને કહેવી.