છાસટિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાસટિયો

પુંલિંગ

  • 1

    (છાસઠ દિવસમાં તૈયાર થતી) પાણી પાઈને ઉગાડેલી જુવાર.