છિત્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છિત્કાર

  • 1

    છિટકાર; તિરસ્કાર.

મૂળ

છિટ રવાનુકારી