છિદ્રાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છિદ્રાળુ

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    છિદ્રવાળું; પોરસ.