છિદ્ર શોધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છિદ્ર શોધવાં

  • 1

    દોષ શોધવા.