છીણી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છીણી મારવી

  • 1

    કાપી નાખવું.

  • 2

    ફાંસ મારવી.