છીદરી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છીદરી કરવી

  • 1

    દરેડો કરવો; આમતેમ વેરાતું નાખવું.