છી ગંધાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છી ગંધાવી

  • 1

    બાળક જેવા અણસમજુ થવું.

  • 2

    મેલું દેખાવું.