છોકરી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોકરી આવવી

  • 1

    કન્યા જનમવી.