છોકરો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોકરો આવવો

  • 1

    દીકરો જનમવો.