છોગું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોગું મૂકવું

  • 1

    ફેંટાનો છેંડો છોગા તરીકે રાખવો.