છોયલું કૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોયલું કૂટવું

  • 1

    નકામું પિષ્ટપેષણ કર્યા કરવું.