છ કાને થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ કાને થવું

  • 1

    વાત ત્રીજા માણસને કાને જવી.