છૂ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂ થઈ જવું

  • 1

    નાસી જવું; સરકી જવું.